9. API and Scripting

9.1. Atlassian Python API

Code 9.1. Jira reindex
from pprint import pprint

from atlassian import Jira

jira = Jira(
  url="http://localhost:8000/",
  username="admin",
  password="admin")

status = jira.reindex().json()
pprint(status)
Code 9.2. Jira Project Administrators
import logging

from atlassian import Confluence
from atlassian import Jira

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format="[%(asctime).19s] [%(levelname)s] %(message)s")
logging.getLogger("requests").setLevel(logging.WARNING)
log = logging.getLogger("jira-projects-administrators")


jira = Jira(
  url="http://localhost:8000/",
  username="admin",
  password="admin")

html = "<table><tr><th>Project Key</th><th>Project Name</th><th>Leader</th><th>Email</th></tr>"

for data in jira.project_leaders():
  log.info("{project_key} leader is {lead_name} <{lead_email}>".format(**data))
  html += "<tr><td>{project_key}</td><td>{project_name}<td></td>{lead_name}<td></td><a href='mailto:{lead_email}'>{lead_email}</a></td></tr>".format(**data)

html += "</table><p></p><p></p>"
html += "<p>Autogenerated with <a href='http://localhost:7999/projects/AGILE/repos/devops-utils-jira/browse/bin/jira-projects-administrators.py'>this script</a></p>"

confluence = Confluence(
  url="http://localhost:8090/",
  username="admin",
  password="admin")

confluence.update_page(
  page_id=13207798,
  parent_id=7471197,
  title="Administratorzy JIRA",
  body=html)

log.info("Confluence Page Created with JRIA Administrators at: http://localhost:8095/pages/viewpage.action?pageId=13207798")

9.2. Atlassian CLI

9.3. DevTools Ecosystem Integration

9.4. REST API

9.5. Create Issue From URL

javascript:window.location='http://18.195.183.213:8080/secure/CreateIssueDetails!init.jspa?pid=10006&issuetype=10003&fixVersions=10015&components=10002&summary=' + document.getElementById('search_form_input').value

9.6. Assignments

9.6.1. Atlassian Python API - Instalacja

 1. Zainstaluj bibliotekę Atlassian Python API atlassian-python-api

Note

Kod biblioteki dostępny jest na GitHub https://github.com/atlassian-api/atlassian-python-api

Warning

Wymagany Python 3.4 lub nowszy

9.6.2. Atlassian Python API - Reindeksacja

 1. Stwórz skrypt jira-reindex.py

 2. Skrypt wykorzystując bibliotekę atlassian-python-api ma reindeksować JIRĘ

 3. Skrypt jira-reindex.py dodaj Crontab by był uruchamiany o 4 w nocy

 4. Pamiętaj, że cron ma inne zmienne środowiskowe

9.6.3. Atlassian Python API - Project Administrators

 1. Stwórz skrypt jira-administrators.py

 2. Skrypt ma wylistować wszystkich administratorów projektów w JIRA w tabelce, wraz z ich e-mailem jako link mailto

  • Wynik zapisz w Confluence i dodaj się do watchers strony, by być powiadamianym o zmianach

  • Jeżeli nie masz zainstalowanego Confluence to zrzuć do pliku /var/www/jira-admins.html i skonfiguruj nginx aby wyświetlał tą stronę

Podpowiedź

Aby uruchomić Confluence możesz wykorzystać Docker

$ apt-get update
$ apt-get install docker.io
$ docker run -v /var/atlassian/application-data/confluence:/var/atlassian/application-data/confluence -d -p 8090:8090 atlassian/confluence-server

9.6.4. Atlassian Python API - Changelog

 1. Napisz skrypt jira-changelog.py

 2. Wygeneruj Changelog, tj. listę zadań które zmieniły się pomiędzy dwoma wersjami (wykorzystaj JQL)

  • Wynik zapisz w Confluence na osobnej stronie dla każdej wersji

  • Jeżeli nie masz zainstalowanego Confluence to zrzuć do pliku /var/www/changelog-XXX.html i skonfiguruj nginx aby wyświetlał tą stronę, XXX to nazwa wersji