20. Search Basic

20.1. Rationale

 1. Przejdź do wyszukiwania zadań:

  • Cloud: Z menu Filters wybrać Advanced Issue Search w trybie Switch to JQL

  • Server: Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 • Basic

 • Detail View -> List View

 • Select columns

20.2. Where is used?

 • Searching Issues

 • Board Configuration

 • Filters for Dashboard

 • Filters for Subscriptions

20.3. Demonstration

 • Change: list view, add headers, sort headers, order data

 • Change: basic -> advanced

 • Show: export CSV, bulk change

 • Basic: select project, status, other fields, due date range

20.4. Assignments

20.4.1. Search Basic Columns

 1. Z menu u góry wybierz Issues -> Search for Issues

 2. Change View [przycisk po prawej stronie] zmień na List View

 3. Columns [przycisk po prawej stronie]: Odznaczyć: Created, Updated, Development

 4. Columns: zaznaczyć: Summary, Issue Type, Due Date, Fix Version/s, Epic Link

 5. Chwytając nagłówek kolumny, przenieś Issue Type (T) jako pierwsza kolumna

 6. Ustawić kolumny w kolejności: Issue Type, Issue Key, Epic Link, Fix Version/s, Due Date, Status, Summary

 7. Dodać kolumny: Original Estimate, Remaining Estimate, Time Spent

 8. Z menu po prawej stronie u góry wybieramy Export -> CSV (Current Fields) -> Delimiter -> Comma (,)

Note

Gdyby któraś kolumna (np. issue type) mimo zaznaczenia nie była widoczna, odśwież ekran Jiry (nawet kilka razy). Zwróć też uwagę, że kolumna issue type jest widoczna jako literka T i są w niej tylko ikony typów zadań.

20.4.2. Search Basic Query

 1. Przejdź do wyszukiwania zadań:

  • Cloud: Z menu Filters wybrać Advanced Issue Search

  • Server: Z menu Issues wybrać Search for Issues

 2. Upewnij się, że jesteś w trybie wyszukiwania: Basic

 3. Project -> swój projekt

 4. Kliknij na nazwę kolumny Due Date dwukrotnie aby posortować rosnąco

 5. Status -> In Progress oraz Blocked

 6. More -> Due Date -> Now Overdue

 7. Zmień zakres Due Date -> od 1/Jan/00 do 31/Jan/00

 8. Zmień zakres Due Date -> Due in next 8 hours or is overdue

 9. Zmień zakres Due Date -> In range -7d to ...` [pozostaw niewypełnione]