6. Project Versions

6.1. Versions

 • Semantic Versioning major.minor.bugfix:

  • Major: 1.0.0, 2.0.0, 3.0.0

  • Minor: 1.1.0. 1.2.0, 1.3.0,

  • Bugfix: 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3

 • Time Convention:

  • YYYY-MM - 2000-01, 2000-02, 2000-03

  • YYYY-QQ - 2000-Q1, 2000-Q2, 2000-Q3, 2000-Q4

  • YYYY - 2000, 2001, 2002, 2003

 • Roadmap

 • Releases (with Bamboo)

 • Time Tracking Report by Version

../../_images/scrum-capacity-backlog.png
../../_images/jira-release-versions.png
../../_images/jira-release-overview.png

6.2. Demonstration

 • Add versions

 • Change version start and end date

 • Reorder versions

6.3. Assignments

6.3.1. Project Versions Add

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej)

 2. Przejdź na zakładkę Versions

 3. Dodając wersje w tym zadaniu nie musisz ustawiać dat rozpoczęcia i zakończenia

 4. Dla uproszczenia w zadaniach, a później w JQL i filtrach będę stosował konwencję z rokiem 2000

 5. Możesz dodać wersje z dzisiejszą datą (rokiem), ale w kolejnych zadaniach pamiętaj, żeby podmieniać na swoje nazwy

 6. Dodaj wersje: 2000-Q2, 2000-Q3, 2000-Q4

 7. Dodaj wersje: 2001, 2002, 2003

6.3.2. Project Versions Edit

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej)

 2. Przejdź na zakładkę Versions

 3. Wybierz wersję 2000-Q2 i kliknij na trzy kropeczki w tym samym wierszu po prawej stronie

 4. Z menu wybierz Edit

 5. Zmień daty na:

  • Start Date: 2000-04-01

  • Release Data: 2000-06-30

  • Zaakceptuj klikając Save

Note

Wpisuj daty w formacie 6/30/2000 (US Format), wtedy kalendarz pozwoli Ci łatwiej wybrać datę z przeszłości.