5. Project Configure

5.1. Rationale

 • Issue Collector

5.2. Project Configuration

 • Versions

 • Components

 • Users and Roles

 • Application Links

5.3. Demonstration

 • Go to project settings

 • Change project avatar

 • Change project name

 • Add project component (mention Default assignee problem)

 • Add user to role

 • Add field to issue (mention switching to Field tab)

 • Add tab to issue fields

5.4. Assignments

5.4.1. Project Configure Details

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Zakładka Details -> zmień awatar swojego projektu na rakietę

 3. Zakładka Details -> zmień nazwę swojego projektu na Imię N. (z kropką na końcu)

 4. Save Details

5.4.2. Project Configure Components

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej)

 2. Przejdź na zakładkę Components

 3. Dodaj: Frontend, Backend, Database

Note

Wersja Server: Aby przycisk Add stał się aktywny musisz: dodać komponent należy wpisać jego nazwę (w polu po lewej), a następnie z ostatniej listy rozwijanej (po prawej przy zaraz koło przycisku add) wybrać jedną z opcji np. Unassigned

5.4.3. Project Configure Roles

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej)

 2. Przejdź na zakładkę (menu po lewej):

  • Server: Users and roles

  • Cloud: People

 3. Przycisk Add people jest u góry p prawej

 4. Dodaj siebie do roli Administrators

 5. Dodaj użytkownika admin do roli Administrators

5.4.4. Project Configure Fields

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej)

 2. Przejdź na zakładkę Issue Types

 3. Wybierz Task, a następnie w prawym górnym rogu wybierz przycisk Fields -> i zakładkę Field Tab

 4. Pasek z zakładkami jest u góry tam gdzie jest Field Tab i ikonka ołówka

 5. Do listy na środku ekranu dodaj pole Due Date (pole do wprowadzania na dole)

 6. Usuń pole Labels

 7. nową zakładkę dodaje się poprzez kliknięcie na znak (+)

 8. Wybierz Story, a następnie w prawym górnym rogu wybierz przycisk Fields

 9. Dodaj nową zakładkę Estimate

 10. Dodaj na niej pole Time Tracking oraz Story Points

 11. Zwróć uwagę, że ta zakładka Estimate, która stworzyłeś/aś pojawiła się w prawie każdym Issue Type (poza Bug); możesz to sprawdzić klikając przycisk Create w menu na górze i zmieniając Issue Type