11. Issue Time Tracking

11.1. Admin

 • gg + Time Tracking

 • Deactivate

../../_images/jira-timetracking-admin.png

11.2. Time Reporting

 • Log Work

 • Original Time Estimate

 • Remaining Time

 • Log Work

 • Time Tracking Report by Version

../../_images/jira-report-timetracking-1.png
../../_images/jira-report-timetracking-2.png

11.3. Demonstration

 • Change Time Tracking display format to hours

 • Demonstrate how to log work on Jira issue

 • Show how original estimate, remaining time and log work are calculated

 • See worklog entries on Jira issue tab (next to comments)

 • Show Original Estimate and Σ Original Estimate differs

 • Show Remaining Time and Σ Remaining Time differs

 • Show Log Work and Σ Log Work differs

11.4. Assignments

11.4.1. Issue TimeTracking LogWork

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Wybierz dowolne zadanie i otwórz szczegóły zadania na nowej zakładce w przeglądarce

 3. Wybierz z menu trzech kropek ... (u góry) -> Log Work

 4. Alternatywnie po wybraniu zadania klikasz skrót klawiszowy kropka . -> Log Work