7. Issue Create

7.1. Rationale

 • Create Issue

 • View Issue

 • Edit Issue

7.2. Issue Types

 • Bug

 • Task

 • Story

 • Epic

 • Sub-task

 • Task vs Subtask

 • Story vs Task

 • Story vs Epic

7.3. Demonstration

 • Create issue: select project, issuetype, set summary

 • Create issue in backlog

 • Split issue in backlog

 • Edit issue and modify values

 • Create subtasks

7.4. Assignments

7.4.1. Issue Create New

 1. Z menu u góry kliknij przycisk Create

 2. Dodaj zadanie:

  • Project: Twój project

  • Issue Type: Task

  • Summary: One

7.4.2. Issue Create in Backlog

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog

 2. Na dole w backlog jest napis Create Issue

 3. Klikając na ikonkę, wybierz Task (niebieska ikona)

 4. Dodaj zadania do backlog:

  • Two,

  • Three,

  • Four,

  • Five,

  • Six.

7.4.3. Issue Create Split

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog

 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na zadanie Six -> Split Issue

  • Six

  • Seven

  • Eight

  • Nine

 3. Zwróć uwagę, że trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy na zadaniu w backlog (na jego treści, a nie kluczu)

7.4.4. Issue Create Sub-Tasks

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Edytuj zadanie Nine (skrót klawiszowy e)

 3. Dodaj trzy sub-taski:

  • Summary: A, Priority: Highest

  • summary: B, Priority: Low

  • summary: C, Priority: Medium