10. Issue Actions

10.1. Issue Actions

 • Voting

 • Watching

 • Add Attachments

 • Clone

 • Move

 • Create subtask

 • Delete

 • Keyboard Shortcuts

 • Comment

10.2. Comments

 • Mentions

 • Rich Text Editing

 • Tworzenie tabelek

 • Używanie formatowania

10.3. Demonstration

 • Add issue attachment

 • Clone issue

 • Move issue

10.4. Assignments

10.4.1. Issue Actions Attachment

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Edytuj zadanie One

 3. Do zadania dodaj załączniki: obrazek image.png oraz archiwum archive.zip z dwoma plikami tekstowymi

 4. Zwróć uwagę, że aby dodawać załączniki do Jiry, ich obsługa musi być włączona w panelu administracyjnym

10.4.2. Issue Actions Clone

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Sklonuj zadanie One

 3. Nowe zadanie nazwij Ten

10.4.3. Issue Actions Move

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Wybierz zadanie Ten

 3. Z karty zadania po prawej stronie wybierz menu trzy kropki ... (po prawej u góry)

 4. Z menu wybierz More Actions -> wpisz Move

 5. Przenieś zadanie do projektu SCRUM