25. Filter Create

25.1. Rationale

 • Subskrypcja

25.2. Demonstration

 • Create subscription: Every Monday at 5 am

 • Delete subscription (mention, not to delete filter)

25.3. Assignments

25.3.1. Filter Subscription Create

 1. Przejdź do wyszukiwania zadań:

  • Cloud: Z menu Filters wybrać Advanced Issue Search w trybie Switch to JQL

  • Server: Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Wyszukaj assignee = currentUser() and statusCategory != Done

 3. Przycisk trójkąta w dół obok Save -> wybieramy Save as Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 4. Kliknij link Details i wybierz New Subscription

 5. Wybieramy Schedule: Days per Week; Interval: Once per day at 5:00 am w dniu Monday

 6. Upewnij się, że jest odznaczone Email this filter, even if there are no issues found

 7. Kliknij Subscribe

 8. Zmodyfikuj wyszukiwanie na:

  assignee = currentUser()
    AND statusCategory != "Done"
    AND due <= 7d
  
 9. Kliknij przycisk Save

Note

Zwróć uwagę, że przycisk trójkąta w dół obok Save pojawi się tylko wtedy, kiedy edytujesz filtr oraz jego zapytanie JSQ jest zmodyfikowane. Jeżeli tworzysz nowy filtr, to przycisk trzech kropek się nie pojawi.

25.3.2. Filter Subscription Delete

 1. Przejdź do wyszukiwania zadań:

  • Cloud: Z menu Filters wybrać View All Filters

  • Server: Z menu u góry Issues wybrać Manage filters (na dole)

 2. Przefiltruj listę po filtrach należących do użytkownika

 3. Wybierz filtr z aktywną subskrypcją

 4. Kliknij na link 1 Subscription

 5. Wybierz Actions Delete (po prawej)

 6. Uwaga: usuń tylko subskrypcję a nie filtr! - będziemy z niego jeszcze korzystać