24. Filter Manage

24.1. Rationale

 • Tworzenie

 • Subskrypcja

 • Uprawnienia

  • Przydział do ról

  • Przydział do grup

  • Publiczny

 • Współdzielenie

../../_images/jira-filter-share-before.png
../../_images/jira-filter-share-after.png
../../_images/jira-filter-share-confirm.png

24.2. Demonstration

 • Create filter, set name, set permissions (mention Add)

 • Create subscription: Every Monday at 5 am

 • Delete subscription (mention, not to delete filter)

 • Edit filter

24.3. Assignments

24.3.1. Filter Manage Create

 1. Przejdź do wyszukiwania zadań:

  • Cloud: Z menu Filters wybrać Advanced Issue Search w trybie Switch to JQL

  • Server: Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Wyszukaj:

  project = "MYPROJECT"
    AND sprint IN openSprints()
    AND (Flagged IS NOT EMPTY
       OR updated >= -1d
       OR statusCategory = "In Progress")
  
 3. Wynik zapisz jako Save As (przycisk u góry nad polem wyszukiwania)

 4. Nazwij Imię Daily (gdzie Imię, to Twoje imię)

 5. Kliknij link details koło przycisku Save as

 6. Wybierz Edit permissions

 7. Ustaw add Viewers:

  • Project: Wybierz Twój projekt

  • Roles: Any

  • kliknij Add (bez kliknięcia Add uprawnienia sie nie dodadzą)

 8. Upewnij się, że w polu Viewers dodane zostało Project: Twój Role: Any

 9. Kliknij przycisk Save

Note

W zapytaniu JQL zamiast project = "MYPROJECT" podstaw swoją nazwę projektu.

24.3.2. Filter Manage Edit

 1. Przejdź do wyszukiwania zadań:

  • Cloud: Z menu Filters wybrać Advanced Issue Search w trybie Switch to JQL

  • Server: Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Z Favourite Filters (menu po lewej) wybrać Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 3. Zmodyfikuj zapytanie:

  assignee = currentUser()
    AND (statusCategory != "Done"
       AND due <= 7d
       OR Flagged is not EMPTY)
  
 4. Kliknij Search a następnie Save