27. Filter Dashboard

27.1. Rationale

 • Edit Layout

 • Share

 • Tworzenie

 • Publikacja

 • Dodawanie gadżetów

  • Filter Results

  • Issue Statistics

  • Average Age Chart

  • Resolution Time

 • Wallboard plugin

  • Tables

  • Graphs

  • Pie charts

 • Jira Agile Reports

  • Sprint Health Report

  • Burndown

  • Days Remaining

../../_images/jira-dashboard-sprinthealth.png
../../_images/jira-dashboard.png

27.2. Demonstration

 • Create Blank Dashboard

 • Edit dashboard

 • Add gadgets:

  • Filter Result

  • Filter Statistics

  • Sprint Burndown Gadget

  • Sprint Health Gadget

  • Version Report

  • Days Remaining in Sprint Gadget

 • Edit Gadget

 • Create another dashboard (show switching)

27.3. Assignments

27.3.1. Dashboard Create

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Manage Dashboards

 2. Create new dashboard (przycisk u góry po prawej)

 3. Name Imię Dashboard (gdzie Imię, to Twoje imię)

 4. Start from Blank Dashboard

 5. Kliknij przycisk Add

27.3.2. Dashboard Edit

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Zmień Edit Layout (prawy górny róg) na trzykolumnowy

27.3.3. Dashboard Gadget Create

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Kliknij na Add gadget -> Load all gadgets

 3. Wybierz z listy Filter Results i kliknij przycisk Add gadget (po prawej)

 4. Wybierz z listy Issue Statistics i kliknij przycisk Add gadget (po prawej)

 5. Wybierz z listy Sprint Burndown Gadget i kliknij przycisk Add gadget (po prawej)

 6. Wybierz z listy Sprint Health Gadget i kliknij przycisk Add gadget (po prawej)

 7. Wybierz z listy Version Report i kliknij przycisk Add gadget (po prawej)

 8. Wybierz z listy Days Remaining in Sprint Gadget i kliknij przycisk Add gadget (po prawej)

 9. Zamknij okienko X (górny prawy róg)

27.3.4. Dashboard Gadget Move

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Edytowanie gadgetu jest w jego prawym górnym rogu po kliknięciu trzech kropek ...

 3. Przenieś Issue Statistics oraz Filter Results do kolumny po lewej

 4. Przenieś Days Remaining in Sprint Gadget oraz Health Gadget do środkowej kolumny

 5. Przenieś Sprint Burndown Gadget oraz Version Report do kolumny po prawej

27.3.5. Dashboard Gadget Edit Issue Statistics

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Edytuj gadżet Issue Statistics i ustaw:

  • Filter: Twój projekt

  • Statistic: Type Status

  • Sort: Total

  • Sort Direction: Descending

  • Upewnij się, że nie jest zaznaczone Update every 15 minutes

  • Kliknij przycisk Save

27.3.6. Dashboard Gadget Edit Filter Results

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Edytuj gadżet Filter Results i ustaw:

  • Filter: Imię Todo

  • Number of Results: 20

  • Columns: Dodaj kolumnę Due Date

  • Upewnij się, że nie jest zaznaczone Update every 15 minutes

  • Kliknij przycisk Save

  • Posortuj po Due Date przez kliknięcie nagłówka kolumny

27.3.7. Dashboard Gadget Edit Version Report

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Edytuj gadżet Version Report i ustaw:

  • Board: Imię Board

  • Zaznacz Show board name

  • Version: 2000-01

  • Zaznacz Show version name

  • Kliknij przycisk Save

27.3.8. Dashboard Gadget Edit Days Remaining in Sprint Gadget

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Edytuj gadżet Days Remaining in Sprint Gadget i ustaw:

  • Board: Imię Board

  • Zaznacz Show board name

  • Sprint: Next Sprint Due (auto)

  • Zaznacz Show sprint name

  • Kliknij przycisk Save

27.3.9. Dashboard Gadget Edit Sprint Burndown Gadget

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Edytuj gadżet Sprint Burndown Gadget i ustaw:

  • Board: Imię Board

  • Zaznacz Show board name

  • Sprint: Next Sprint Due (auto)

  • Zaznacz Show sprint name

  • Kliknij przycisk Save

27.3.10. Dashboard Gadget Edit Health Gadget

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Twój Dashboard

 2. Edytuj gadżet Sprint Health Gadget i ustaw:

  • Board: Imię Board

  • Zaznacz Show board name

  • Sprint: Next Sprint Due (auto)

  • Zaznacz Show sprint name

  • Kliknij przycisk Save

27.3.11. Dashboard Many

 1. Z menu u góry wybierz Dashboards -> Manage Dashboards

 2. Create new dashboard (przycisk u góry po prawej)

 3. Name Imię Team Dashboard (gdzie Imię, to Twoje imię)

 4. Start from Imię Dashboard

 5. Add Viewers -> Project -> Twój Projekt -> Developers -> + Add

 6. Add Viewers -> Project -> Twój Projekt -> Administrators -> + Add

 7. Kliknij przycisk Add