26. Filter Board

26.1. Demonstration

 • Create board My TODO from filter

 • Edit filter for board My TODO

 • Create board portfolio with Epic issues

 • Delete board My TODO

26.2. Assignments

26.2.1. Filter Board Create

 1. Przejdź do swojego projektu:

  • Server: Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards

  • Cloud: Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog

  • Cloud: Rozwiń listę rozwijaną w menu u po lewej z napisem Board

 2. Kliknij przycisk Create board:

  • Server: przycisk u góry po prawej

  • Cloud: na dole listy rozwijanej

 3. Wybierz Create a Kanban board -> Board from an existing Saved Filter -> Next

 4. Board name: Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 5. Saved filter: wybrać filtr: Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 6. Kliknij przycisk Create board

26.2.2. Filter Board Edit

 1. Przejdź do swojego projektu:

  • Server: Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards -> Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

  • Cloud: Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog

  • Cloud: Rozwiń listę rozwijaną w menu u po lewej z napisem Board

 2. Przycisk Board (u góry po prawej) -> Configure -> Na zakładce General -> Edit Filter Query

 3. Popraw zapytanie:

  assignee = currentUser()
    AND issuetype != "Epic"
    AND (statusCategory != "Done"
       AND due <= 7d
       OR Flagged is not EMPTY)
    ORDER BY duedate DESC, priority DESC
  
 4. Przycisk Search -> Save

 5. Przejdź na Board Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 6. Zobacz czy nie ma zadań typu Epic

26.2.3. Filter Board Portfolio

 1. Przejdź do wyszukiwania zadań:

  • Cloud: Z menu Filters wybrać Advanced Issue Search w trybie Switch to JQL

  • Server: Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Stwórz filtr, który wyszukuje w Twoim projekcie zadań typu Epic

 3. Nazwij filtr: Imię Portfolio (gdzie Imię, to Twoje imię)

 4. Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards

 5. Kliknij przycisk Create board (przycisk u góry po prawej)

 6. Wybierz Create a Kanban board -> Board from an existing Saved Filter -> Next -> Imię Portfolio (gdzie Imię, to Twoje imię)

 7. Stwórz dwa Swimlane: 2000-Q1 i 2000-Q1, zapytania:

  • Określ aby w kolumnie In Progress mogły być maksymalnie 3 zadania

 8. Stwórz board zadań przypisanych do Ciebie:

  • zadania mogą być w dowolnym projekcie

  • board ma być publiczny

Note

Board nie może korzystać z Kanban Backlog, a dokładnie z opcji Epics panel. Jeżeli ta opcja w konfiguracji board jest włączona, to Epiki zostaną wykorzystane jako panel w widoku backlog (a tego nie chcemy).

26.2.4. Filter Board Delete

 1. Przejdź do swojego projektu:

  • Server: Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards

  • Cloud: Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog

 2. Wybierz swój board:

  • Server: Poszukaj swojego Board Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

  • Cloud: Rozwiń listę rozwijaną w menu u po lewej z napisem Board

 3. Kliknij trzy kropeczki ... po prawej stronie

 4. Delete i potwierdzasz przyciskiem Delete