15. Board Scrum

15.1. Rationale

 • Backlog

 • Sprintlog

 • Task board

../../_images/jira-board-backlog-scrum.png
../../_images/jira-board-sprint.png

15.2. Epic

 • Brak worków (np. Poprawki błędów)

 • Doważalne (określone w czasie, mają datę początku i końca)

 • Wymagalność:

  • Due Date

  • Start Date

  • Assignee

 • Optymalna długość

 • Kategoryzowanie

 • Timeline i roadmapa

 • Planowanie kwartalne

 • Przypisywanie Epiców do wersji

 • Board epików

 • Business Value epików

15.3. Roadmap

../../_images/jira-board-roadmap.png

15.4. Demonstration

 • Estimate issue

 • Add sprint: set name, set duration, set start date

 • Add issues to sprint

 • Start sprint: set goal

 • Active sprint: move issues, add flag, print cards (on paper)

 • Close sprint: drop issues to next sprint

15.5. Assignments

15.5.1. Board Scrum Create

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all Boards

 2. Przycisk Create board (po prawej u góry)

 3. Przycisk Create a Scrum board (po prawej)

 4. Zaznacz opcję Board from existing project -> Next

 5. Board name: Imię: Scrum (gdzie Imię to Twoje imię)

 6. Project(s): Filter for Imię (gdzie Imię to Twoje imię)

 7. Z menu po lewej wybierz: Boards in this project (u góry po lewej, zaraz pod avatarem projektu)

 8. Zauważ, że w projekcie są dwie tablice i można się pomiędzy nimi przełączać