14. Board Kanban

14.1. Rationale

 • What’s Kanban?

 • Pull system

 • JIT

 • Context switching

 • Kanban Board

14.2. Improvement

 • Muda

 • Jidoka

 • Kaizen

 • Bottlenecks

 • Metrics

 • Lean

 • SLA

14.3. Kanban Board

 • Workflow

 • Columns

 • Swimlanes

 • Expedite

 • Preemptive FIFO (First in, first out)

 • Kanban backlog

 • Days in columns

 • Limity WIP (min, max)

 • Backlog Sub-Task view (expand)

../../_images/jira-board-backlog-kanban.png

14.4. Demonstration

 • Create Kanban Board

 • Show Expedite swimlane

 • Set WIP limits (min, max)

 • Set days in column (Cloud: card layout tab)

 • Add Kanban Backlog

14.5. Assignments

14.5.1. Board Kanban Create

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all Boards

 2. Przycisk Create board (po prawej u góry)

 3. Przycisk Create a Kanban board (po prawej)

 4. Zaznacz opcję Board from existing project -> Next

 5. Board name: Imię: Kanban (gdzie Imię to Twoje imię)

 6. Project(s): Filter for Imię (gdzie Imię to Twoje imię)

 7. Z menu po lewej wybierz: Boards in this project (u góry po lewej, zaraz pod avatarem projektu)

 8. Zauważ, że w projekcie są dwie tablice i można się pomiędzy nimi przełączać