16. Board Estimation

16.1. Estimation

../../_images/agile-estimation-planningpoker.jpg
../../_images/agile-estimation-fibonacci.png

16.2. Metrics

 • Velocity

 • Capacity

 • Maturity

../../_images/scrum-capacity-backlog.png

16.3. Planning and Refinement

 • Estimation

 • How big your tasks should be?

 • Estimation support systems

 • Sprint goal

 • Acceptance Criteria

 • Definition of Done

 • Time Tracking

16.4. Demonstration

 • Estimate issue

 • Show calculated estimate for sprint

 • Change estimate

 • Change active sprint scope

16.5. Assignments

16.5.1. Board Estimation Story Points

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej)

 2. W detail view zadania One -> okienko Estimate ustaw 3 (lub pole Story Point przy edycji zadania)

 3. W detail view zadania Three -> okienko Estimate ustaw 4 (lub pole Story Point przy edycji zadania)

 4. W detail view zadania Five -> okienko Estimate ustaw 8 (lub pole Story Point przy edycji zadania)

 5. Zwróć uwagę, że estymować można tylko zadania typu Story

Note

Story Points (jak sama nazwa wskazuje) domyślnie mogą być przyznawane tylko zadaniom typu Story. Można to zmienić w konfiguracji (wymaga uprawnień administratora) Custom Field -> Story Points -> Ikona trybiku (po prawej) -> Configure -> Applicable contexts for scheme -> Edit Configuration.