5. Screen

5.1. Screens

 • Definiowanie

 • Podłączanie do workflow

 • Przypisywanie custom fields

 • Jak dodać screen do statusu w workflow?

5.2. Screen Schemes

 • Screen dla edycji

 • Screen dla view

 • Rozróżnienie screenów jest deprecated

5.3. Issue Type Screen Scheme

5.4. Assignments

5.4.1. Screen Configuration

 1. Skrót klawiszowy gg -> Screens

  • Przycisk Add screen (po prawej u góry) -> Name: Imię Log Work -> Przycisk Add

  • Dodaj pole Log Work do Screen

 2. Skrót klawiszowy gg -> Screens

  • Przycisk Add screen (po prawej u góry) -> Name: Imię Comment -> Add

  • Nie dodawaj żadnego pola

5.4.2. Screen Workflow Mapping

 1. Skrót klawiszowy gg -> Workflows

  • Wybierz Twój workflow -> link Edit (po prawej)

  • Wybierz tranzycję To Done (z In Review do Done) -> link Edit (z menu po prawej) -> Screen: Imię Log Work -> Przycisk Save

  • Wybierz tranzycję All (do statusu Blocked) -> link Edit (z menu po prawej) -> Screen: Imię Comment -> -> Przycisk Save

  • Kliknij przycisk Publish (po prawej u góry) -> Save a backup copy?: No -> Przycisk Publish

 2. Wróć na swój Board i odśwież stronę w przeglądarce (zawsze dobrze to zrobić po zmianach konfiguracji)

 3. Przenieś zadanie do statusu Blocked -> powinno wyskoczyć okno z prośbą o komentarz

 4. Przenieś zadanie do In Test, następnie do In Review a następnie do Done -> powinno wyskoczyć okno z prośbą o zalogowanie czasu pracy