3. Issue Types

3.1. Issue Types

3.2. Issue Type Schemes

3.3. Sub-tasks

  • Czy stosować?

  • Kiedy stosować?