6. Field

6.1. Custom Fields

 • Dobre praktyki

 • Ile?

 • Konsekwencje

 • CF w bazie danych

 • Javascript w opisie (nie używać)

6.2. Field Configuration

6.3. Field Configuration Schemes

6.4. Assignments

6.4.1. Field Required Global

 1. Skrót klawiszowy gg -> Field Configuration

 2. Default Configuration -> link Configure (po prawej)

 3. Znajdź pole Due Date -> kliknij link Required (po prawej stronie)

6.4.2. Field Required per Project

 1. Skrót klawiszowy gg -> Field Configuration

 2. Default Configuration -> link Copy (po prawej)

 3. Name: Imię Field Configuration -> przycisk Copy

 4. Imię Field Configuration -> link Configure (po prawej)

 5. Znajdź pole Due Date -> kliknij link Required (po prawej stronie)

 6. skrót klawiszowy gg -> Field Configuration Scheme

 7. Add field configuration scheme (po prawej) -> Imię Field Configuration Scheme -> przycisk Add

 8. Imię Field Configuration Scheme -> link Configure (po prawej)

 9. Tu można mapować, jakie issue type ma mieć jakie Field Configuration

 10. Associate an issue type with a field configuration (po prawej):

  • Issue Type: Epic

  • Field Configuration: Imię Field Configuration

  • Przycisk Add

6.4.3. Field Custom Numeric

 1. Stwórz Custom Field Manhours:

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie

  • Stwórz nowy board do projektu z estymacją w Manhours

  • Stwórz filtr, który wyciągnie wszystkie zadania z projektu

  • Na filtrze mają być kolumny: Key, Summary, Original Time Estimate, Manhours, Status

  • Podpowiedź: typ Number

6.4.4. Field Custom User Picker

 1. Stwórz Custom Field o nazwie People Assigned:

  • W polu mamy mieć możliwość przypisywania wielu użytkowników do zadania

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie

  • Stwórz filtr który wyszuka zadania w których jesteś wymieniony w tym Custom Field

  • Na podstawie filtru stwórz tablicę Kanban, z zadaniami które są do Ciebie przypisane w tym Custom Field

  • Pole ma wyświetlać się w widoku Backlog w kolumnie po prawej stronie

  • Podpowiedź: typ User Picker (Multiple Users)

6.4.5. Field Custom Group Picker

 1. Stwórz Custom Field Team Assigned:

  • Dodaj 4 zespoły: Team A, Team B, Team C, Team D

  • Można wybrać więcej niż jeden zespół

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie

  • Pole ma być wymagane przy tworzeniu nowego zadania

  • Podpowiedź: typ Checkbox

../../_images/jira-priority-normal.png