10. Apps

10.1. Atlassian Marketplace

 • Find new apps

 • Manage apps

10.2. Licencje pluginów

 • Darmowe

 • Płatne

 • Support

 • Atlassian Verified

10.3. Cloud vs. Server

 • Atlassian Connect

 • p2

10.4. Dobre praktyki

 • Kiedy instalować?

 • Czy zgadzać się na wszystkie pluginy?

10.5. Strategia update'ów

 • pluginy darmowe

 • pluginy komercyjne

10.6. Pluginy i dane

10.7. Wykorzystywane zasoby

 • Pamięć RAM

 • Baza danych

 • System operacyjny

 • Zasoby sieciowe

10.8. Baza danych

 • Tabelki

 • Architektura

 • Dirty hacks

10.9. Ciekawe Addons

 • Jira Agile Cards

 • Instalacja dodatkowych języków

 • Portfolio for Jira:

  • Portfolio Permissions

  • Portfolio License

  • Portfolio Hierarchy Configuration

  • Portfolio Dependencies

  • Portfolio vs. Roadmap in Jira Cloud

10.10. Assignments