4. Mutation Tests

4.1. Assignments

4.1.1. Budowanie PITest

  1. Dla repozytorium https://github.com/AstroTech/ecosystem-example-java.git

  2. Zacznij budować różne projekty coverage-metrics

  3. Wyniki upublicznij w SonarQube

  4. Dodaj w pom.xml zależność pitest i przetestuj projekt wykorzystując domyślne mutatory