2. Load Tests

2.1. Assignments

2.1.1. Jenkins i testy wydajnościowe JMeter

  1. Przeprowadź test wydajnościowy głównej strony aplikacji uruchomionej na Twoim komputerze (np. SonarQube jeżeli wykonałeś poprzednie ćwiczenie)

  2. Test wydajnościowy powinien zapisany w xml oraz uruchamiany bez wykorzystania GUI