1. About this book

1.1. Zapotrzebowanie uczestnika

 • umieć stworzyć backlog i wiedzieć jak priorytetyzować zadania dla zespołu

 • rozumieć estymacje zespołu

 • znać zasady Scrum dotyczące tworzenia i utrzymywania produktów

 • rozumieć różnicę między Project Managerem a Product Ownerem

 • umieć połączyć rozwój oprogramowania z utrzymaniem

 • wiedzieć jak pracować w kilka zespołów nad jednym produktem

 • móc szybko i precyzyjnie szacować projekty dla klientów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych

 • zarządzać funkcjonalnościami produktu

 • umieć określić hipotezę przydatności funkcjonalności i ją potwierdzić na podstawie danych z testów

 • jak tworzyć i czytać wykresy: Burndown Chart, Velocity Chart, Version Report, Epic Report, Cumulative Flow Diagram, Control Chart

 • wiedzieć jak tworzyć Kryteria Akceptacyjne i jak wypracować Definicję Ukończenia (Definition of Done)

1.2. Tematyka szkolenia

1.2.1. Obszar procesowy

 • Scrum jako ramy tworzenia produktu

 • Projekt a Produkt

 • Fundamenty Scrum i główne zasady

 • Multidyscyplinarne i samo-organizujące się zespoły

 • Łączenie rozwoju i utrzymania oprogramowania

 • Czym różnią się Epic, User Story, Task, Requirement

 • Cykl życia aplikacji, podejście SDLC (Waterfall i Scrum)

 • Praca wielu zespołów nad jednym produktem

 • Jak wykrywać marnotrawstwa i zastosować technikę Continuous Improvement

1.2.2. Obszar wartości biznesowych

 • Zwiększanie wartości dla klienta

 • Zarządzanie backlogiem produktu

 • Szacowanie backlogu, określanie priorytetów

 • Praktyki i technologie wspierające dostarczanie wartości biznesowych (wprowadzenie)

 • Tworzenie i czytanie wykresów: Burndown Chart, Velocity Chart, Version Report, Epic Report, Cumulative Flow Diagram, Control Chart

 • Elementy Lean Startup dla Product Ownerów, tj. pętla Build - Measure - Learn

1.2.3. Warsztat na prawdziwym produkcie

 • Rozbicie na epiki i podział na User Stories, Tasks, Requirements

 • Trzy iteracje refinementu, dekompozycji i estymacji

 • Określanie Kryteriów Akceptacyjnych

 • Określenie pracochłonności, wartości biznesowej, priorytetów MoSCoW (i dlaczego to ma sens)

 • Rozplanowanie sprintów z zakresem produktu

 • Wykorzystanie systemów elektronicznych wspierających proces

 • Wykorzystanie wersji i release stream