5. Tworzenie i optymalizacja wydajności systemów

 1. Teoretyczne podstawy

  • Złożoność obliczeniowa

  • Złożoność pamięciowa

  • Złożoność cyklometryczna

  • Dług techniczny

 2. Praktyka

  • Spaghetti code

  • Zależności w kodzie i między modułami

  • S.O.L.I.D.

  • TDD: test first vs test last development

  • Czym w praktyce jest dług techniczny

  • Ekosystem narzędziowy

 3. Micro-benchmarking

  • Problematyka

  • Najczęstsze błędy

  • Normalizacja wyników

  • Porównywanie wyników

  • Wyciąganie wniosków

 4. Refactoring legacy systemów

  • Jak rozpocząć refactoring?

  • Strategie refactoringu

  • Czy testy są konieczne?

 5. Jakość kodu

  • SonarQube i SonarLint

  • Wyciąganie wniosków z analizy statycznej

  • Quality Gates

  • Mierzenie pokrycia testami

  • Testy mutacyjne

 6. Microservices

  • Co to są mikrousługi?

  • Idea stojąca za mikrousługami

  • Czy mikrousługi są dobre dla mojego projektu?

  • Service Discovery i Service Registry

  • Heart Beat

  • Distributed Logging i Log Spooling

  • API Gateway

  • Najczęstsze błędy

 7. Wdrożenia

  • Strategie wdrożeń

  • Unikanie downtime

  • Wersjonowanie API

  • Kompatybilność API