2. Code Review

 1. Praktyki projektowe vs. praktyki developerskie

 2. Feature i bugfix branch

  • Git i Git Flow

  • Strategia budowania branchy

  • Statyczna analiza kodu

  • Strategie repozytoriów: Fork, Central Repo, Army model

 3. FAQ

  • Kto powinien być zaangażowany

  • Ile czasu poświęcić na code review?

  • Czy code review jest potrzebne przy TDD?

  • Jak wielkość elementów w backlog wpływa na Code Review?

  • Jak uniknąć wąskiego gardła w postaci Code Review?

 4. Code Review

  • Systemy do Code Review, ich wady i zalety

  • Unified diff vs side-by-side

  • Pair programming vs Code Review

  • Pull Request vs Merge Request

  • Dobre praktyki Code Review

 5. Automatyzacja Code Review

  • Włączenie procesu CI/CD do Code Review

  • Statyczna analiza kodu źródłowego

  • Pipeline as a Code

  • Quality Gates

  • Triggerowanie statusów w Jirze