5. Backlog transformacji DevOps

5.1. Just started

 • Ekosystem: Baza wiedzy (Confluence)
 • Ekosystem: System do zarządzania zadaniami (JIRA i Jira Agile)
 • Szkolenie: Ekosystem Narzędziowy

5.2. Everyday use

 • Ekosystem: API (REST, wersjonowane, JSON)
 • Ekosystem: Artifactory
 • Ekosystem: Automatyczne testy backendu
 • Ekosystem: Automatyczne testy frontendu
 • Ekosystem: Automatyzacja Testów
 • Ekosystem: Bazy danych
 • Ekosystem: Centralne repozytorium kodu
 • Ekosystem: Code Coverage
 • Ekosystem: Code Review
 • Ekosystem: Continuous Integration (Jenkins / Bamboo)
 • Ekosystem: Feature Toggles
 • Ekosystem: Pittest - Testy Mutacyjne
 • Ekosystem: Podział na Backend i Frontend
 • Ekosystem: Połączenie Confluence <-> Jira <-> Stash <-> Jenkins
 • Ekosystem: Provisioning infrastruktury (Puppet / Salt / Ansible)
 • Ekosystem: Pull Requests
 • Ekosystem: Release Trains
 • Ekosystem: Scenariusze Testowe
 • Ekosystem: Smoke Testy
 • Ekosystem: SonarQube
 • Ekosystem: TDD - Test Driven Development
 • Ekosystem: Testy A/B
 • Ekosystem: Testy Blackbox
 • Ekosystem: Testy Eksploracyjne
 • Ekosystem: Testy Integracyjne
 • Ekosystem: Testy Regresyjne
 • Ekosystem: Testy Wydajnościowe
 • Ekosystem: Wdrożenie GIT Flow w repozytoriach zespołów
 • Szkolenie: Build - Test - Learn
 • Szkolenie: CI / CD
 • Szkolenie: Clean Code
 • Szkolenie: GIT Flow
 • Szkolenie: Lean Startup

5.3. Advanced

 • Backlog: Wersjonowanie projektów informatycznych (v. Major.Minor.Bugfix)
 • Backlog: Wersjonowanie projektów nieinformatycznych (YYYY-MM)
 • Community: Quality Evangelists
 • Ekosystem: Automatyzacja testów bezpieczeństwa aplikacji
 • Ekosystem: Automatyzacja testów bezpieczeństwa sieci
 • Ekosystem: BDD - Behavior Driven Development
 • Ekosystem: Continuous Delivery (Jenkins / Bamboo)
 • Ekosystem: Docker i wirtualizacja środowiska produkcyjnego
 • Ekosystem: Flyway i migracja schematów baz danych
 • Ekosystem: Generowanie changelog
 • Ekosystem: Generowanie dokumentacji na podstawie Jiry
 • Ekosystem: Pair Programming
 • Ekosystem: Przejście w stronę Cloud i Full-Stack development
 • Ekosystem: Testy Penetracyjne
 • Ekosystem: Vagrant i wirtualizacja środowiska developerskiego
 • Quality: Collective Code Ownership
 • Szkolenie: Architektura (mikro)usługowa

5.4. Expert

 • Ekosystem: Andon - Management Dashboard
 • Ekosystem: Architektura (mikro)usługowa
 • Ekosystem: Big Data
 • Ekosystem: Business Intelligence
 • Ekosystem: Continuous Deployment (Jenkins / Bamboo)
 • Ekosystem: Evolutionary Design