2. GIT Flow

2.1. Konwencje nazewnicze

  • master
  • develop
  • release/1.5
  • feature/ID-1337-short-summary
  • bugfix/ID-1337-short-summary
  • commit message: "ID-1337 short summary"

Więcej szczegółów w http://arch.astrotech.io -> Proces wytwarzania oprogramowania -> Wersjonowanie -> git-flow