1. Agenda

 1. Architektura systemu Linux:

 • Hierarchia katalogów Linuxa (FHS, Filesystem Hierarchy Standard)

 • Jądro systemu Linux

 • Proces uruchomienia systemu i jego nadzorowanie

 • Opcje uruchamiania systemu

 • Restart i wyłączenie systemu

 1. Instalacja systemu Linux:

 • Partycjonowanie dysku

 • Tworzenie systemu plików

 • Konfiguracja bootloadera

 • Instalacja i usuwanie oprogramowania

 1. Praca w konsoli:

 • Działanie powłoki i wydawanie poleceń

 • Konfiguracja powłoki

 • Korzystanie z historii

 • Uzyskiwanie pomocy i korzystanie z dokumentacji

 • Przeglądanie katalogów i plików

 • Katalog domowy

 • Poruszanie się w systemie plików

 • Tworzenie, kopiowanie i usuwanie plików

 • Uprawnienia do plików, właściciele plików

 • Pliki i atrybuty specjalne

 • Tworzenie i działanie łączy twardych i miękkich (symbolicznych)

 • Strumienie standardowe, przekierowania i potoki

 • Tworzenie, monitorowanie i wysyłanie sygnałów do procesów

 • Priorytety procesów

 1. Narzędzia dostępne w systemie:

 • Kompresja i archiwizacja plików

 • Wyrażenia regularne

 • Wyszukiwanie i przeszukiwanie zawartości plików

 • Edycja plików

 • Przetwarzanie danych tekstowych

 • Wyszukiwanie użytecznych narzędzi

 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów:

 • Uruchamianie interpretera skryptów, znak shebang

 • Wykorzystanie zmiennych

 • Komunikacja z użytkownikiem

 • Instrukcja warunkowa

 • Pętle

 1. Konfiguracja i administracja systemem:

 • Konfiguracja konta użytkownika

 • Zarządzanie uprawnieniami użytkownika

 • Zmiana hasła

 • Konto i uprawnienia administratora

 • Konfiguracja systemu, katalog etc

 • Tworzenie i usuwanie użytkowników oraz grup

 • Uruchamianie i zatrzymywanie usług

 • Przeglądanie i interpretacja dzienników systemu

 • Przeglądanie i zarządzanie logami aplikacji

 • Współpraca systemu ze sprzętem komputerowym

 • Monitorowanie i diagnostyka działania urządzeń

 • Pamięć operacyjna, obszar swap

 • Wykorzystanie pamięci masowej

 1. Ustawienia i usługi systemowe:

 • Tworzenie i konfiguracja usług

 • Planowanie uruchamiania zadań

 • Obsługa czasu systemowego

 • Lokalizacja i ustawienia międzynarodowe

 1. Linux w sieci:

 • Działanie i dostęp do sieci komputerowej

 • Konfiguracja sieci, IPv4, IPv6

 • Najważniejsze protokoły i narzędzia sieciowe

 • Konfiguracja klienta DNS (Domain Name Server)

 • Bezpieczeństwo usług sieciowych

 • Monitorowanie działania sieci

 • Diagnostyka i rozwiązywanie typowych problemów

 1. Praca zdalna:

 • Dostęp do systemu za pomocą haseł i kluczy

 • Bezpiecznie kopiowanie plików