1. JIRA

1.1. Wstęp

1.1.1. Wymagania przed szkoleniem

 1. System operacyjny wspierany przez Atlassian (zalecany Linux)
 2. Ściągnięta odpowiednia binarka dla wybranego systemu operacyjnego https://www.atlassian.com/software/jira/download

1.1.2. Licencje

 • Cloud vs. Server
 • Ilość użytkowników
 • Długość trwania licencji
 • Jira Core vs. Software vs. Service Desk
 • Evaluation license

1.1.3. Instalacja

1.1.5. Konfigurowanie profilu

 • Język
 • Avatar (gravatar)
 • Powiadamianie mailami
 • Dobre praktyki filtrów na maila

1.1.6. Skróty klawiszowe

 • gg oraz .
 • c
 • e

1.1.7. Assignments

1.1.7.1. Instalacja Jiry

 1. Zainstaluj Jirę z licencją evaluation (wykorzystaj 10 minute email - drugi wynik w Google)
 2. Utwórz projekt Moon Village (klucz: MOON) z przykładowymi danymi

1.2. Project

 • Project Lead

 • Categories

  • Department
  • Team
  • Project / Product
 • Project vs. Boards

 • Issue Collector

1.2.1. Issue key

 • krótki i zwięzły
 • łatwy do zapamiętania
 • 2-10 liter

1.2.2. Project Configuration

 • Versions
 • Components
 • Roles and Permissions
 • Application Links

1.2.3. Assignments

1.2.3.1. Projekt

 • Stwórz projekt
 • Dodaj użytkownika jira-administrator do roli Developers
 • Dodaj użytkownika jira-administrator do roli Administrators

1.3. Issues

1.3.1. Issue Types

 • Bug
 • Task
 • User Story
 • Epic
 • Sub-task

1.3.2. Issue Fields

 • Components

  • Component Leaders
 • Lables

 • Links

 • Assignee

 • Reporter

1.3.3. Custom Fields

 • kilka - kilkanaście
 • Team Assigned
 • Start Date (and Due Date)

1.3.4. Versions

 • Roadmap
 • Releases (with Bamboo)
 • Konwencja nazewnicza YYYY-MM (2017-01, 2017-02, 2017-03)
 • Time Tracking Report by Version
 • affectsVersion vs. fixVersion

1.3.5. Priorities

 • Standard

  • Lowest
  • Low
  • Medium
  • High
  • Highest
 • MoSCoW

  • Must
  • Schould
  • Could

1.3.6. Statusy

 • To Do
 • In Progress
 • Done
 • In Review
 • Waiting / Blocked
 • In Test

1.3.7. Resolutions

 • Fixed
 • Won’t Fix
 • Duplicate
 • Cannot Reproduce
 • Incomplete
 • [Jira Agile] -> Done

1.3.8. Issue Actions

 • Workflow Actions (Open, In Progress, Done)

 • Voting

 • Watching

 • Add Atachments

 • Clone

 • Move

 • Create subtask

 • Delete (kiedy?)

 • Log Work

 • Keyboard Shortcuts

 • Comment

  • Mentions
  • Rich Text Editing
  • Tworzenie tabelek
  • Używanie formatowania

1.3.9. Time Reporting

 • Original Time Estimate
 • Remaining Time
 • Log Work
 • Reports

1.3.10. Assignments

1.3.10.1. Tworzenie issues

 • Ustaw ekran tworzenia zadania

  • Issue Type
  • Summary
  • Description
  • Priority
  • Attachment
  • Linked Issue
  • Assignee
  • Time Tracking
 • Do jednego z zadań dodaj załącznik

  • obrazek PNG lub JEPG
  • archiwum .zip z przynajmniej dwoma plikami tekstowymi
 • Zadania powinny mieć różne priorytety

 • Zadania miały różne Issue Type

 • Powiąż dwa zadania linkami jako “is blocked by”/”blocks”

 • Sklonuj przynajmniej jedno zadanie

 • Niech jedno zadanie ma trzy sub-taski

  • status pierwszego: To Do
  • status drugiego: In Progress
  • status trzeciego: Done
 • Przenieś zadanie z projektu do innego projektu

1.4. JQL - JIRA Query Language

 • List View, Detail View
 • Konfiguracja Kolumn wyszukiwania
 • Searching Issues
 • Konfiguracja Boardów
 • Bulk edit
 • Bulk change limit
 • Limit wyświetlania wyników dla JQL
 • Import / Export CSV
 • jira.issue.editable = true dla statusu Done (Workflow)
project = DEMO
project = DEMO
  AND status = "To Do"
status = "To Do" OR status = "In Progress"

status IN ("To Do", "In Progress")

status NOT IN ("To Do", "In Progress")
project = DEMO
  AND resolution NOT IN (Fixed, "Won't Fix")
statusCategory = "To Do"
statusCategory NOT IN ("To Do", "In Progress")
statusCategory != "Done"
statusCategory NOT IN (Done, "In Progress")
  AND assignee = currentUser()
statusCategory NOT IN (Done, "In Progress")
  AND assignee IN membersOf("jira-administrators")
statusCategory NOT IN (Done, "In Progress")
  AND assignee = currentUser()
  ORDER BY priority DESC, key ASC
project = DEMO
  AND status WAS Done
  AND status != Done
project = DEMO
  AND status WAS Done
  AND status != Done
  AND updated > -1d
Sprint IN closedSprints()
Sprint IN openSprints()
Sprint IN futureSprints()
project = DEMO
  AND sprint in openSprints()
  AND status != Done
  AND updated > -1d
Flagged IS NOT EMPTY
project = DEMO
  AND sprint IN openSprints()
  AND (statusCategory = "In Progress" OR Flagged is not EMPTY)

  -- opcjonalnie, ze względu na omawianie Waiting i in test itp.
  AND updated >= -1d
project = DEMO
  AND sprint IN openSprints()
  AND assignee = currentUser()
reporter = currentUser()
  AND statusCategory != Done
  AND assignee != currentUser()
project = DEMO
  AND updated >= -7d
  AND assignee IN membersOf("jira-administrators")
due >= 2017-03-01 AND due <= 2017-03-31

due >= startOfMonth() AND due <= endOfMonth()
updated >= startOfWeek(-7d) AND updated <= endOfWeek(-7d)
due <= now()
  AND statusCategory != Done
status WAS NOT "In Progress" BEFORE "2011/02/02"
status WAS NOT IN ("Resolved","In Progress") BEFORE "2011/02/02"
status WAS IN ("Resolved","In Progress")
status WAS "Resolved" BY jsmith DURING ("2010/01/01","2011/01/01")
status WAS "Resolved" BY jsmith BEFORE "2011/02/02"
status changed by currentUser()
AFTER "date"
BEFORE "date"
BY "username"
DURING ("date1","date2")
ON "date"
FROM "oldvalue"
TO "newvalue"
assignee CHANGED

priority CHANGED BY freddo BEFORE endOfWeek() AFTER startOfWeek()

status CHANGED FROM "In Progress" TO "Open"
currentLogin()
lastLogin()
now()
startOfDay()
startOfWeek()
startOfMonth()
startOfYear()
endOfDay()
endOfWeek()
endOfMonth()
endOfYear()

More info: https://confluence.atlassian.com/jira064/advanced-searching-720416661.html

1.4.1. Assignments

1.4.1.1. JQL i Wyszukiwanie zadań

 1. wyszukaj wszystkie zadania, które są w statusie “In Progress”
 2. wyszukaj zadania, które zostały zaktualizowane od wczoraj
 3. wyszukaj zadania, które należą do obecnie otwartego sprintu
 4. wyszukaj zadania oflagowane
 5. wyszukaj zadania, które należą do osób z grupy jira-administrators
 6. wyszukaj zadania, które były przypisane do Ciebie, ale już nie są
 7. Wyszukaj wszystkie zadania zaktualizowane przez Ciebie w okresie ostatniego tygodnia
 • Pokaż kolumny: Priority, Key, Summary, Original Time Estimate, fixVersion, Epic Name, Status

1.5. Filtry

 • Tworzenie

 • Subskrybcja

 • Uprawnienia

  • Przydział do ról
  • Przydział do grup
  • Publiczny
 • Współdzielenie

1.5.1. Assignments

 • Stwórz filtr “Daily”
 • Stwórz filtr “Przekroczony Deadline”, ustaw uprawnienia by był widoczny dla administratorów w projekcie
 • Stwórz filtr “Praca mojego zespołu z ostatniego tygodnia”, ustaw by przychodził mail z zadaniami w poniedziałki o 6 rano

1.6. Dashboard

 • Tworzenie

 • Publikacja

 • Dodawanie gadżetów

  • Filter Results
  • Issue Statistics
  • Average Age Chart
  • Resolution Time
 • Wallboard plugin

  • Tables
  • Graphs
  • Piecharts
 • Jira Agile Reports

  • Sprint Health Report
  • Burndown
  • Days Remaining

1.6.1. Assignments

 1. Stwórz dashboard z trzema kolumnami

 2. Pierwsza kolumna:

  • Created vs. Resolved
  • Average Age Chart
 3. Druga kolumna:

  • Version Report
  • Issue statistics (Priority)
 4. Trzecia kolumna:

  • Sprint Health Gadget
  • Days remaining in Sprint Gadget
  • Sprint Burndown

1.7. Workflow

 • Tworznie

  • Directed graph
  • Complete graph
  • Few vertices
  • Lots of Edges
  • Try simple and add statuses
  • Keep transitions from all statues
  • Simplified Workflow
 • Dobre praktyki

 • Triggery

 • Post Functions

 • Validators

 • Closed vs Resolved vs Done

1.7.1. Assignments

 1. Dodaj do workflow status In Review, Blocked, In Test
 2. Przy przenoszeniu do statusu Done ma wyświetlać się okienko z logownaiem czasu
 3. Przy przenoszeniu do statusu Blocked ma wyświetlać się okienko z komentarzem (przyczyna zablokowania)

1.8. Jira Software (Agile)

1.8.1. Project Management

 • Prowadzenie projektów
 • Kanban
 • Scrum
 • Portfolio
 • Scrum + Kanban

1.8.2. Artifacts

 • Backlog

 • Sprintlog

 • Task board

 • Units:

  • Story Points
  • Business Value

1.8.3. Epic

 • Brak worków (np. Poprawki błędów)

 • Doważalne (określone w czasie, mają datę początku i końca)

 • Dobre praktyki:

  • Due Date
  • Start Date
  • Assignee
 • Doważalne

 • optymalna długość

 • kategoryzowanie

 • timeline i roadmapa

 • planowanie kwartalne

 • przypisywanie epikow do wersji

 • board epików

 • Business Value epików

1.8.4. Estimation

1.8.5. Metrics

 • Velocity
 • Capacity
 • Maturity

1.8.6. Planning and Refinement

 • Estimation
 • How big your tasks should be?
 • Estimation support systems
 • Sprint goal
 • Acceptance Criteria
 • Definition of Done
 • Time Tracking

1.8.7. Dobre praktyki

 • Kryteria akceptacyjne
 • INFO
 • BEFORE
 • TODO
 • AFTER
 • używanie (/) i (x)

1.8.8. Board

 • Scrum vs. Kanban

  • Scrum -> Rozwój (Story)
  • Kanban -> Utrzymanie (Task)
  • Praca w Scrum i Kanban jednocześnie
  • Konstytucja zespołu i dobre praktyki
 • Board vs. Project

  • Board z wielu projektów
  • Board z części jednego projektu
  • Board dla Projektu
  • Wiele boardów do jednego projektu (różne estymaty)
  • Wiele projektów czy wiele boardów (np. po komponentach)?
 • Sprinty:

  • Wielkość (ilość zadań, capacity chart)
  • Długość (tydzień)
  • Konwencja nazewnicza (YYYY-MM week W) (2017-03 week 2, 2017-03 week 3)
 • Uprawnienia

 • Konfiguracja

 • Kolumny

  • Column Constraint (max, min)
  • Dodawanie i usuwanie kolumn
  • Wiele statusów w jednej kolumnie
  • Statusy ciągnące pracę
 • Swimlines

  • wg. priorytetów
  • wg. wersji
 • Quick Filters

 • Card Colors

 • Card Layout

  • Backlog
  • Active Sprint
  • Days in Column
 • Estimation

  • Original Estimate + Remaining Estimate and Time Spent
  • Story Points
  • Business Value
  • Issue Count
 • Working Days

 • Issue Detail View

 • Portfolio na bazie Kanbana

 • Scope Changes

 • Otwieranie i zamykanie sprintów

 • Auto assign

 • Flagowanie zadań

 • Quick Filters dla Daily

1.8.9. Charts

 • Burn-down Chart
 • Burn-up Chart
 • Control Chart
 • Cumulative Flow Diagram
 • Epic Burndown
 • Epic Report
 • Release Burndown
 • Sprint Report
 • Velocity Chart
 • Version Report
 • Version Burndown
 • Refine Reports

1.8.10. Kanban

 • What’s Kanban?

 • Pull system

 • JIT

 • Context switching

 • Kanban Board

 • Improvement:

  • Muda
  • Jidoka
  • Kaizen
  • Bottlenecks
  • Metrics
  • Lean
 • Workflow:

  • Columns
  • Swimlanes
  • Expedite
  • Priority
  • SLA

1.8.11. Assignments

1.8.11.1. Board

 1. Stwórz Board dla zadań rozwojowych (Story, Bug):

  • Dodaj kolumnę In Test oraz In Review wraz z odpowiadającymi im statusami

  • Dodaj status Won't Do, który będzie w kolumnie Done jednocześnie ze statusem Done

  • Stwórz Quick Filter Daily:

   • zadania są w trakcie wykonywania
   • zaktualizowane w ciągu ostatniego dnia
   • lub mają flagę
  • Stwórz wersję board z Estymacją Time Estimate

  • Stwórz wersję board z Estymacją w Story Points

 2. Stwórz Board dla zadań utrzymaniowych (Task)

  • Kolumny: To Do, In Progress Blocked, Done
  • Dodaj status Won't Do, który będzie w kolumnie Done jednocześnie ze statusem Done
 3. Stwórz board Kanban z Epikami:

  • Stwórz swimline dla kwartałów
  • Określ aby w kolumnie “In Progress” mogły być maksymalnie 3 Epiku
 4. Stwórz board zadań przypisanych do Ciebie:

  • zadania mogą być w dowolnym projekcie
  • board ma być publiczny

1.8.11.2. Backlog i Estymacja

 • Stwórz epiki

  • Logowanie
  • Panel administracyjny
 • oszacuj zadania używając Story Points i skali S,M,L (Small: 1, Medium: 2, Large: 3)

 • Zadanie wyestymuj na 4h

 • Zaloguj 1h 30m do zadania i ustaw remaining na 3h

1.8.11.3. Wersje

 • Stwórz wersje

  • 2019-01 (rozpoczęcie: 1 styczeń 2019; zakończenie: 31 styczeń 2019)
  • 2019-02 (rozpoczęcie: 1 luty 2019; zakończenie: 28 luty 2019)
  • 2019-03 (rozpoczęcie: 1 marzec 2019; zakończenie: 31 marzec 2019)
 • Zadania przydziel do wersji

1.8.11.4. Sprinty

 • Stwórz Sprinty

  • 2019-01 week 1 (ma 4 Story Points)
  • 2019-01 week 2 (ma 10 Story Points)
  • 2019-01 week 3 (ma 8 Story Points)
  • 2019-01 week 4 (ma 10 Story Points)
  • 2019-02 week 5 (ma 8 Story Points)
 • Wystartuj sprint 2019-01 week 1

  • Data rozpoczęcia 1 styczeń 2019, 9:00
  • Data zakończenia 7 styczeń 2017, 9:00
 • Przenieś dwa zadania do “In progress”

 • Przenieś jedno zadanie do “Done”

 • Zamknij sprint

 • Zadania które nie zostały zakończone w sprincie niech spadną do następnego tygodnia

  • Co się dzieje z otwartymi zadaniami?
  • Co się dzieje z zamkniętymi zadaniami?
  • Co się dzieje z zamkniętymi subtaskami, ale otwartym zadaniem?
  • Co się dzieje z otwartymi subtaskami ale zamkniętym zadaniem?
 • Zobacz raporty

1.9. Konfiguracja

 • Skrót klawiszowy gg

1.9.1. Scheme

 • Issue Type Schemes
 • Workflow Scheme
 • Screen Scheme
 • Field Configuration Scheme
 • Permission Scheme
 • Notification Scheme
 • Priority Scheme

1.9.2. Konfiguracja Jiry

 • Time Tracking
 • Priorytetyzacja i dobre praktyki
 • Estymacja różnych issuetype (nie tylko Story)
 • Re-index
 • Application Links
 • Zaawansowane opcje konfiguracyjne
 • Zmiana formatu daty
issue-tracker/img/jira-date-format.png

Fig. 1.1. Zmiana formatu daty w zaawansowanych opcjach konfiguracyjnych

1.9.3. Jira Administration

 • Zarządzanie licencjami
 • Backup systemu
 • Tworzenie instancji testowych
 • Instalacja i upgrade + dobre praktyki
 • Tunning JVM pod Jirę
 • Dobre praktyki z Custom

1.9.4. Tworzenie Custom Field

 • Dobre praktyki
 • Ile?
 • Konsekwencje
 • CF w bazie dancyh
 • Javascript w opisie (nie używać)

1.9.5. Dirty hacks

 • Manipulacje na bazie
 • Django Inspect DB + Jira = Django ORM
 • Skryptowanie
 • Time tracking

1.9.6. Pluginy

 • Kiedy instalować

 • Licencje pluginów

 • Różnice między pliginami w Cloud a Server

  • Atlassian Connect vs p2
 • Stategia update’ów

  • pluginy darmowe
  • pluginy komercyjne
 • Instalacja dodatkowych języków

 • Pluginy a wykorzystywane zasoby:

  • Pamięć RAM
  • Baza danych
  • System operacyjny
  • Zasoby sieciowe
 • Jira Agile Cards

 • Dane pluginów w bazie danych Jiry

1.9.7. Assignments

1.9.7.1. Prosta Administracja

 1. Wyłącz obsługę gravatar
 2. Włącz obsługę Attachmentów
 3. Ustaw maksymalny rozmiar attachmentów na 100 MB

1.9.7.2. Priorytety

 1. Zmień priorytety na MoSCoW, zmień ikony i kolory (czerwony, zielony, szary)

1.9.7.3. Role

 1. Dodaj rolę “Scrum Master”
 2. Dodaj do roli w projekcie użytkownika z JIRY
 3. Zmień w Permission scheme, aby tylko Scrum Master mógł otwierać i zamykać sprinty

1.9.7.4. Custom Field

 1. Stwórz Custom Field “People Assigned”:

  • W polu mamy mieć możliwość przypisywania wielu użytkowników do zadania
  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie
  • Stwórz filtr który wyszuka zadania w których jesteś wymieniony w tym Custom Field
  • Na podstawie filtru stwórz tablicę Kanban, z zadaniami które są do Ciebie przypisane w tym Custom Fieldzie
  • Pole ma wyświetlać się w widoku Backlog w kolumnie po prawej stronie
  • Podpowiedź: typ User Picker (Multiple Users)
 2. Stwórz Custom Field “Team Assigned”:

  • Dodaj 4 zespoły: Team A, Team B, Team C, Team D
  • Można wybrać więcej niż jeden zespół
  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie
  • Pole ma być wymagane przy tworzeniu nowego zadania
  • Podpowiedź: typ Checkbox
 3. Stwórz Custom Field “Manhours”:

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie
  • Stwórz nowy board do projektu z estymacją w Manhours
  • Stwórz filtr, który wyciągnie wszystkie zadania z projektu
  • Na filtrze mają być kolumny: Key, Summary, Original Time Estimate, Manhours, Status
  • Podpowiedź: typ Number

1.10. JIRA API

1.10.3. Atlassian Python API

1.10.4. Assignments

1.10.4.1. Atlassian Python API - Instalacja

 1. Zainstaluj bibliotekę Atlassian Python API atlassian-python-api

Note

Kod biblioteki dostępny jest na GitHub https://github.com/AstroMatt/atlassian-python-api

Warning

Wymagany Python 3.4 lub nowszy

Pokaż rozwiązanie instalacji Pythona i ``atlassian-python-api``

1.10.4.2. Atlassian Python API - Reindeksacja

 1. Stwórz skrypt jira-reindex.py
 2. Skrypt wykorzystując bibliotekę atlassian-python-api ma reindeksować JIRĘ
 3. Skrypt jira-reindex.py dodaj Crontab by był uruchamiany o 4 w nocy (zwróć uwagę na zmienne środowiskowe)

Pokaż kod skryptu do reindeksacji

Pokaż jak uruchomić skrypt do reindeksacji

1.10.4.3. Atlassian Python API - Project Administrators

 1. Stwórz skrypt jira-administrators.py

 2. Skrypt ma wyliistować wszystkich administratorów projektów w JIRA w tabelce, wraz z ich emailem jako link “mailto”

  • Wynik zapisz w Confluence i dodaj się do watchers strony, by być powiadamianym o zmianach
  • Jeżeli nie masz zainstalowanego Confluence to zrzuć do pliku /var/www/jira-admins.html i skonfiguruj nginx aby wyświetlał tą stronę
Podpowiedź:

Aby uruchomić Confluence możesz wykorzystać Docker

$ apt-get update
$ apt-get install docker.io
$ docker run -v /var/atlassian/application-data/confluence:/var/atlassian/application-data/confluence -d -p 8090:8090 atlassian/confluence-server

Pokaż jak uruchomić skrypt project administrators

1.10.4.4. Atlassian Python API - Changelog

 1. Napisz skrypt jira-changelog.py

 2. Wygeneruj Changelog, tj. listę zadań które zmieniły się pomiędzy dwoma wersjami (wykorzystaj JQL)

  • Wynik zapisz w Confluence na osobnej stronie dla każdej wersji
  • Jeżeli nie masz zainstalowanego Confluence to zrzuć do pliku /var/www/changelog-XXX.html i skonfiguruj nginx aby wyświetlał tą stronę, XXX to nazwa wersji

1.11. Jira System Administration

1.11.1. Dobre praktyki

1.11.2. Installing Jira

1.11.2.1. Database

# CentOS
$ yum install posgresql-server
$ postgresql-setup initdb
$ systemctl start posgresql
# Ubuntu / Debian
$ apt-get install postgresql

Konfiguracja bazy danych:

# Musimy być na roocie
su posgres
psql
CREATE USER jira WITH PASSWORD 'jira';
CREATE DATABASE jira;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE jira TO jira;

W ubunutu ścieżka do pg_hba to: /etc/postgresql/9.5/main/pg_hba.conf. Dla CentOS trzeba zmienić plik /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf, tak aby można było łączyć się z localhost (po IPv4 i IPv6) za pomocą hasła (md5):

# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all       all                   peer
# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/32      md5
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         md5
$ systemctl restart postgresql

1.11.2.2. Jira install

1.11.2.3. Firewall

# CentOS
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanet
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=5432/tcp --permanet
$ firewall-cmd --reload

# Other Linux
$ iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
$ iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT

1.11.2.4. Websudo

 • automatic admin logout
 • admin rights notification
service jira stop
echo "jira.websudo.is.disabled = true" >> /var/atlassian/application-data/jira/jira-config.properties
service jira start

1.11.2.5. User Management (JIRA User Server)

 1. Go to Jira User Server (g+g and type JIRA User Server)
 2. Add application
 3. Set application name, password and IP Addresses (paste adresses from instances which you want connect with Jira User Server)
 • Always use LDAP (OpenLDAP or Active Directory)
 • name groups as jira-users or jira-administrators
 • local administrator jira-administrator only for fixing bugs with LDAP
 • use jira@example.com (for easy email fiterling)
 • use jira.example.com as domain name with Firewall blocking external access
 • /etc/resolv.conf search example.com -> ustawianie przez DHCP
 • Internal and external users in one LDAP server
 • Read only access via LDAPs
 • avoid nested groups
 • all tools in OU=ecosystem
 • use LDAP groups for project roles from OU=projects
 • do not use user accounts in project roles (only LDAP groups)
 • Confluence page with all *-administrators + mailto: links
 • Confluence page with JIRA project administrators
 • Do not use technical accounts (use SSH keys)
 • Use SSH keys with proper comment

1.11.3. Upgrading JIRA

1.11.3.1. Instalacja nowej wersji

 1. Wejdź na stronę https://www.atlassian.com/software/jira/download

 2. Kliknij prawym na przycisk Download obok wydania Jira TAR.GZ i “Copy Link Location”

 3. Uruchom polecenia poniżej:

  # Tu wklej zawartość linku
  $ URL=""
  
  $ ssh [email protected]
  $ cd /opt/jira
  $ wget "$URL" -O jira.tgz
  $ tar zxf jira.tgz
  $ rm -fr jira.tgz
  

1.11.3.2. Ustawienia środowiskowe

 1. Poniższych edycji dokonujemy w pliku atlassian-jira-XXX/bin/setenv.sh gdzie XXX to numer wersji (nowej)
JIRA_HOME="/opt/jira/home"
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS="-server -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+OptimizeStringConcat -XX:+PrintGCDetails -XX:+DisableExplicitGC -Xloggc:/opt/jira/logs/gc-jira-$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d).log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=10M"
JVM_MINIMUM_MEMORY="512m"
JVM_MAXIMUM_MEMORY="2048m"

1.11.3.3. Zmiana portu działania Jiry

 1. Edytuj linijkę /opt/jira/install/conf/server.xml i znajdź

  Connector port="8080"
  
 2. Zamień na:

  Connector port="8000"
  

1.11.3.4. Sprawdzenie wersji Javy dla Jiry

 1. Odpal poniższe polecenie

  /opt/java/default/bin/java -version
  
 2. Zobacz aktualną wersję na http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/1880261

 3. Jeżeli wersja się różni ściągnij za pomocą wget nową Javę do /opt/java/

 4. rozpakuj i usuń symlink /opt/java/default

 5. stwórz symlink /opt/java/default wskazujący na nową Javę

1.11.3.5. Backup bazy oraz home’a

 1. Odpal skrypt /opt/jira/backup-jira.sh

1.11.3.6. Upgrade Jiry

$ service jira stop
$ rm -fr /opt/jira/install
$ ln -s /opt/jira/atlassian-jira-XXX
$ /opt/jira/install
$ service jira start

1.11.3.7. Sprzątanie

 1. Możesz usunąć stary katalog instalacyjny Jiry.
 2. Proponuję jednak zostawić jedną, poprzednią wersję tak na wszelki wypadek, gdyby jakieś zmiany nie zostały przeniesione.

1.11.4. Utils

1.11.4.1. Reindex

1.11.4.2. Project Administrators

1.11.5. Migracja danych

1.11.6. Backup

 • XML (http://localhost:8080/secure/admin/XmlBackup!default.jspa)

 • rsync:

  • JIRA_HOME="/var/atlassian/application-data/jira"
  • JIRA_INSTALL="/opt/atlassian/jira/"
  • database replication
  • pg_dump i pg_restore
 • database replication consistency and rsync while upgrading

 • /var/atlassian/application-data/jira/.jira-home.lock

 • Cold standby in alternative datacenter

 • database replication between datacenter

 • cold standby and licensing (same SEN number)

1.11.7. Test Environment

1.11.8. Jira Performance

 • JProfiler
 • MAT (Memory Analyzer Tool) [heapdump and MAT from Eclipse]
 • Performance SQL
 • own database indexes
 • pgpool and database cache
 • nginx as a SSL terminator
 • Varnish caching REST responses (JSON) and static files
 • Java Melody
 • New Relic

1.11.8.1. Optymalizacje

 • Wyłączyć Activity Stream
 • Update gadżetów na Dashboardzie (update na bazie dla wszystkich gadgetów)
 • Edukacja użytkowników aby nie mieli odpalonych miliona zakładek z JIRĄ
 • Czy wszystkie monitory z Wallboardami są potrzebne?

1.11.8.2. Database

 • /var/atlassian/application-data/jira/dbconfig.xml
<pool-min-size>20</pool-min-size>
<pool-max-size>20</pool-max-size>
<pool-max-wait>30000</pool-max-wait>
<validation-query>select 1</validation-query>
<min-evictable-idle-time-millis>60000</min-evictable-idle-time-millis>
<time-between-eviction-runs-millis>300000</time-between-eviction-runs-millis>
<pool-max-idle>20</pool-max-idle>
<pool-remove-abandoned>true</pool-remove-abandoned>
<pool-remove-abandoned-timeout>300</pool-remove-abandoned-timeout>
<pool-test-on-borrow>false</pool-test-on-borrow>
<pool-test-while-idle>true</pool-test-while-idle>

1.11.8.3. Garbage Collector

1.11.8.4. Monitorowanie

1.11.8.5. Rozwiązywanie problemów

grep '/rest' /opt/atlassian/jira/logs/access_log.* |awk '{print $7}' |sort |uniq -c |sort -n

1.11.9. Baza danych

 • AO = Add-On (plugins)
 • cwd_user i cwd_directories
 • jiraissue
 • mailserver
 • filtersubscription
 • worklog
 • customfieldvalue i customfield
 • project i project_key
 • fileattachment
ssh -L 5432:localhost:5432 [email protected]

1.11.9.1. Backup data with pg_dump

$ service jira stop
$ pg_dump -i -h localhost -p 5432 -U jira -F c -b -v -f "/tmp/$(date +%F)_jira.pgdump" jira
$ pg_dump -?
-p, –port=PORT database server port number
-i, –ignore-version proceed even when server version mismatches
-h, –host=HOSTNAME database server host or socket directory
-U, –username=NAME connect as specified database user
-W, –password force password prompt (should happen automatically)
-d, –dbname=NAME connect to database name
-v, –verbose verbose mode
-F, –format=c|t|p output file format (custom, tar, plain text)
-c, –clean clean (drop) schema prior to create
-b, –blobs include large objects in dump
-v, –verbose verbose mode
-f, –file=FILENAME output file name

1.11.9.2. Restore data with pg_restore

DROP DATABSE jira;
CREATE DATABASE jira_new;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE jira_new TO jira;
$ pg_restore -i -h localhost -p 5432 -U jira -v "/tmp/$(date +%F)_jira.pgdump" -d jira_new
$ pg_restore -?
-p, –port=PORT database server port number
-i, –ignore-version proceed even when server version mismatches
-h, –host=HOSTNAME database server host or socket directory
-U, –username=NAME connect as specified database user
-W, –password force password prompt (should happen automatically)
-d, –dbname=NAME connect to database name
-v, –verbose verbose mode

1.11.9.3. Restore data with psql from plaintext SQL

$ psql -h localhost -p 5432 -U jira -d jira < "/tmp/$(date +%F)_jira.pgdump"

1.11.9.4. Change JIRA DB config

 • Change /var/atlassian/application-data/jira/dbconfig.xml
$ service jira start

1.11.10. Assignments

1.11.10.1. Administracja - bazą danych

 1. Zrób backup bazy danych (musi być data w nazwie pliku)
 2. Zrób drop bazy
 3. Zmień DB Pool connection
 4. Przywróć backup do bazy jira_new
 5. Dodaj polecenie backupu bazy danych do crontab z @midnight

1.11.10.2. Administracja - backup

 1. Zrób backup $JIRA_HOME i $JIRA_INSTALL wykorzystując tar.gz (musi być data w nazwie pliku)

 2. Wylistuj pliki w archiwum (możesz przeglądnąć za pomocą midnight commander)

 3. Usuń katalogi $JIRA_HOME i $JIRA_INSTALL

 4. Przywróć oba katalogi do:

  • /opt/jira/home
  • /opt/jira/install
 5. Podmienić skrypty startowe

 6. Uruchom Jirę z nowej lokalizacji

 7. Dodaj polecenie backupu $JIRA_HOME i $JIRA_INSTALL do crontab z @midnight

1.11.10.3. Administracja - Garbage Collector

 1. Zmień Garbage Collector na G1
 2. Zmień Xmx na 1GB
 3. Wepnij Java Melody do monitorowania

1.11.10.4. Administracja - Zmiana Javy

 1. Zainstaluj nową Javę na serwerze w katalogu /opt/java/$VERSION
 2. Utwórz symlink /opt/java/default/ wskazujący na /opt/java/$VERSION (dlaczego to dobra praktyka?)
 3. Zrestartuj Jirę by wykorzystywała nową Javę