4. Program Szkolenia

Todo

stworzyć podział na dni szkolenia i bardziej dokładny opis agendy

Todo

stworzyć ankietę nie tylko do poszczególnych osób, ale także do grupy, poziom zaawansowania, zainteresowanie technologiami, doświadczenie zespołu, technologie w których zespół robi, grupa docelowa

4.1. Tematy na szkolenie

4.1.1. Jenkins Job DSL and cloud slaves

 • Groovy basics

 • Jenkins Job DSL plugin and its ecosystem

 • Job DSL and it’s testing

 • On Demand cloud slaves with jClouds

4.1.2. Continuous Delivery

 • Strategies and best practices of defining Continuous Delivery in an organization

 • Technologies and processes supporting Continuous Delivery

 • High level of parallelism in Continuous Delivery

Warning

Attention will be paid to how automated testing is embedded in the pipeline and the cycle speed

4.1.3. Microservices and Docker

 • Microservices basics:

  • why?

  • how?

  • what?

 • Docker:

  • introduction to containers and Docker

  • Docker images and repositories

  • Working with container

  • Building images using Dockerfile

  • Running containers as services, administration and security of containers

  • Management of interconnected containers using Docker Compose and SystemD g)

  • Introduction to clustering

4.1.4. DevOps in the cloud

 • IaaS vs PaaS

 • IaaS examples:

  • Amazon (i.e. EC2)

  • Google Cloud

 • PaaS examples:

  • CloudFoundry

  • Heroku

4.1.5. Automation of infrastructure and Infrastructure as a Code (IaaC)

 • Vagrant

 • Ansible

 • Puppet (and comparison with Ansible)

 • Terraform

4.1.6. Dodatkowe tematy

 • ogolnego spojrzenia na szeroki aspekt tematow, podpowiedzi jakie rozwiazania beda pasowac do naszych potrzeb

 • ekosystem narzędziowy

 • Tworzenie środowisk przy pomocy dockera

 • Best practices. Przykłady rzeczywiste.

 • automatyzacja w Jenkins, best practices

 • ELK i logowanie (pisanie filtrów Logstash)

 • statsd i graphite

4.2. Agenda

4.2.1. Dzień 1 - Provisioning

 • Agile i DevOps

 • Vagrant

 • Puppet

 • Git Flow

4.2.2. Dzień 2 - Ecosystem

 • Stawianie i łączenie narzędzi:

  • Bitbucket

  • Jenkins

  • SonarQube

 • Konfiguracja:

  • Budowanie gałęzi Git Flow

4.2.3. Dzień 3 - Cloud

 • Microservices

 • IaaS

  • Amazon AWS

  • Google Cloud

 • PaaS

  • Heroku

  • Cloud Foundry

4.2.4. Dzień 4 - All together

 • Docker

 • jClouds

 • Continuous Delivery

 • Ansible

 • Terraform

 • ELK

 • statsd i graphite