4. Version Control

4.1. Rationale

  • Rozproszony vs scentralizowane systemy kontroli wersji

  • GIT i jego zalety

4.2. Branches

  • Koncept Feature Branch relacja z User Story

  • Hotfix vs bugfix

  • Rozwiązywanie konfliktów w systemie kontroli wersji

  • Strategia budowania branchy

4.3. Repositories

  • Relacja branchy i zadań z backlog

  • Podział repozytoriów pod względem technicznym i produktowym

4.4. Merge vs Rebase

  • Kiedy Merge?

  • Kiedy Rebase?

  • Scalanie Pull Request (merge, rebase, squash+merge, squash+rebase)

4.5. Pull Request

  • Pull Request vs Merge Request

  • Statyczna analiza kodu Pull Requestów

4.6. Strategies

  • Strategia Fork

  • Strategia Centralnego Repozytorium

  • Strategia Monorepo

  • Strategia wszystko do Main

  • Strategia Git Flow

../_images/gitflow-all1.png
../_images/gitflow-github.png
../_images/gitflow-lean.png