2. Bitbucket Server

Todo

Blokujące code review

2.1. Zadania

2.1.1. Instalacja

2.1.2. Konfiguracja

2.1.3. Operacje na poziomie systemu operacyjnego

 • Z poziomu systemu operacyjnego dopisz do sonar-examples pre-receive Git hook aby:

  • do pliku /tmp/sonar-examples.log

  • dokładał linię z obecną datą w formacie ISO date --iso-8601=seconds

  • wysyłał maila (subject: commit message, body: diff commita) do Ciebie

  • do czego jeszcze możesz wykorzystać tą funkcjonalność?

2.1.4. Yet Another Commit Checker

 • Zainstaluj plugin Yet Another Commit Checker

 • W konfiguracji wymuś sprawdzanie:

  • branchy w konwencji GIT Flow

  • commit messages zawierające link do zadania w Jira

  • zadanie w jirze musi istnieć

2.1.5. Jenkins integration

 • Skonfiguruj Bitbucket tak, aby wyświetlał informacje na temat budowania branchy i commitów

Tip

Webhook plugin to Jenkins

2.1.6. Jira integration

 • Zakładanie branchy z poziomu Jiry

 • Wyświetlanie kodu oraz informacji o Pull Request

2.1.7. SonarQube integration

 • Skonfiguruj tak, by w każdym Pull Request jako komentarz do linii kodu wyświetlały się uwagi z SonarQube

 • Dostosuj poziom komentarzy, aby nie zalać programisty ich zbyt dużą ilością, np. wyświetlaj tylko Blocker i Critical

2.1.8. Changelog

 • Za pomocą skryptu wygeneruj changelog pomiędzy dwoma wersjami

 • Opisy i dane (priorytet, komponenty itp) zaciągnij z Jiry

 • Dlaczego tak jest lepiej?

 • za pomocą git hook zrób aby takie informacje przychodziły na maila przy pushu do mastera