13. Najczęściej używane technologie

13.1. Język i technologie

 • Java 8

 • AngularJS

 • Spring

 • REST + JSON

 • Selenium

13.2. Platforma i środowisko

 • Linux

 • Puppet

13.3. Narzędzia developerskie

 • Jira

 • Git

 • Bitbucket

 • Jenkins

 • SonarQube

  • Squid

  • Checkstyle

  • Findbugs

  • PMD

  • Jacoco

  • PIT Test

 • Artifactory

 • Netbeans / Eclipse / InteliJ IDEA

 • SonarLint