17. Komunikacja i Organizacja

17.1. Komunikacja zespołowa

17.2. Baza wiedzy

17.3. Proces wymiany wiedzy w zespole

17.4. Dokumentacja projektowa