4. Proces produkcji

 1. Praktyki projektowe

  • Scrum

  • Kanban

  • XP

  • Lean

 2. Praktyki developerskie

  • TDD

  • S.O.L.I.D.

  • CI/CD

  • Code Review / Pull Request

  • DevOps

 3. Wymagania i backlog

  • Specyfikacja wymagań

  • Współpraca z zespołem w celu estymacji zadań

  • Priorytetyzacja zadań

  • Jak iteracje mogą pomóc w dostarczaniu?

 4. Produkcja Oprogramowania

  • Ciągłe budowanie, testowanie, inspekcja i wdrażanie

  • Budowanie Git Flow oraz jego alternatyw

  • Które branche budować i jakie testy odpalać

  • Omówienie systemów CI/CD oraz różnic w filozofii

  • Big Picture ekosystemu narzędziowego

 5. Testy

  • Jak TDD może Ci pomóc?

  • TDD: test first vs test last development

  • Stosowanie cyklu TDD Red-Green-Refactor

  • Pipeline as a Code

  • Statyczna analiza kodu

  • Mierzenie pokrycia kodu

  • Strategie testowania i uruchamiania buildów

  • Parallel build

 6. Wdrożenia

  • Wprowadzenie do Dockera

  • Architektura Dokera

  • Czym jest kontener i obraz?

  • Budowanie własnych obrazów

  • Zarządzanie uruchomieniem kontenerów

  • Dockerized builds

  • Repozytorium obrazów

  • Docker-compose

  • Wersjonowanie kodu

  • Wersjonowanie aplikacji i paczek

  • Repozytoria binarne

  • Strategie wdrażania